Information

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna försäljning och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från DIVESPORTS Online i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan DIVESPORTS och köparen. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagens regler och därutöver nedan angivna villkor. Vid försäljning till näringsidkare gäller samtliga nedan angivna villkor.

2. AVTAL PÅ INTERNET
Vid beställning över internet träffas avtal om köp först efter det att DIVESPORTS bekräftat beställning genom skriftlig orderbekräftelse till köparens e-mail adress. Köparen gör sin beställning via webben eller genom att ringa till det angivna telefonnumret. Om beställaren är under 18 år skall beställningen var godkänd av köparens målsman.

3. PRIS
Om inte annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inkl moms. Frakt och postförskott tillkommer. Gällande pris anges vid tidpunkt då beställningen görs. Det är inte möjligt att beställa en vara till något annat än det angivna priset. DIVESPORTS förbehåller sig rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avvisning.

4. LEVERANS
Leverans sker mot postförskott. Postpaket levereras till närmaste postkontor. Normal leveranstid en vecka, under högsäsong något längre. För aktuella priser se prislista

Beställningar överstigande 5.000 Kr levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej flaskor, bly samt reavaror som även ligger under "erbjudanden" på hemsidan)
DIVESPORTS är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur DIVESPORTS sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig DIVESPORTS att utan oskäligt dröjsmål underrätta berörd köpare.

5. LEVERANSTID
Om parterna inte har träffat överenskommelse om tidpunkt för avlämnande av produkten skall DIVESPORTS avlämna produkten inom skälig tid från beställningen. Om DIVESPORTS avlämnande av produkten hindras, försvåras eller väsentligt fördyras på grund av omständighet som DIVESPORTS ej kontrollerar eller p g a köparen handling eller underlåtenhet, skall tiden för avlämnande i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade tidpunkten för avlämnande. Om köparen inte hämtat ut produkten eller på annat sätt tagit emot produkten inom sju dagar från det att produkten avlämnats eller hållits tillgänglig för avhämtning äger DIVESPORTS rätt att häva köpet och erhålla ersättning för transportkostnader och annan skada. Vid ej utlöst försändelse faktureras köparen 250 kronor inkl moms.

6. BETALNING
Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalningen ske mot postförskott. För statliga verk, myndigheter, kommuner, landsting och övrig offentlig förvaltning samt aktiebolag faktureras beställningen med betalningsvillkor inom 30 dagar. Vid försenad betalning äger DIVESPORTS rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats motsvarande diskonto plus åtta procent enheter. Vid ej utlöst postförskott accepteras en avgift motsvarande 250 kronor samt fraktkostnader.

7. RETUR OCH REKLAMATIONER
Retur bör ske inom tio dagar från dagen för avlämnande under förutsättning att produkten återlämnas till DIVESPORTS i oskadat och nyskick i obruten originalförpackning. Köpare som önskar att returnera produkt skall först kontakta DIVESPORTS på angivet telefonnummer för erhållande av returnummer (s k RMA - nummer). Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnumret anges och kopia på fakturan bifogas. Retur sker på kundens bekostnad och risk. Om produkten är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler. Därvid gäller b l a att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt 7 dagar. Om DIVESPORTS erhåller returpaket som måste hämtas på post eller liknande kontor, debiteras köparen för dessa extra kostnader, dock max 200 kr.

8. GARANTIER OCH ANSVAR FÖR FEL
För försålda varor gäller respektive tillverkares garantivillkor. DIVESPORTS äger vidare inget produktansvar eller annat ansvar för fel och svarar ej för direkt eller indirekt skada, mer arbete eller andra merkostnader i samband med försålda varor användning. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.